Răspunsuri de aur ale Sfântului Vasile cel Mare

August 29th, 2010
sfantul-vasile-cel-mare-3.jpg
Sfântul Vasile cel Mare
Biserica Sf. Sofia – Ohrid, Macedonia

        La anul 372, însuşi împăratul Valens s-a dus personal în Cezareea Capadociei cu pretextul instaurării a doi prefecţi în posturi. Motivul adevărat era însă atragerea Sfântului Vasile la arianism…
        Drept aceea, aduse cu sine pe Modutulus, prefectul pretorienilor şi pe episcopul Evripius, care era arian. Pe acesta îl duse ca să provoace scandalul, ca prefectul să poată interveni cu armata. Evripius vru să slujească într-o biserică din Cezareea, dar Sfântul Vasile nu-l lăsă până ce nu va subscrie mai întâi la afuriseniile date de soborul din Niceea, cele asupra arienilor. Se plânse deci împăratului, care trimise la sine pe Modutulus, să-l înfricoşeze şi să-l atragă spre arianism, dacă nu va putea cu vorba buna, cu ameninţarea.
Read the rest of this entry »


Fărâmiturile ospăţului(IV).În firea căzută a omului binele este amestecat cu răul

May 30th, 2009
Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov
Sfântul Ierarh
Ignatie Briancianinov

de Sf. Igantie Briancianinov

        Ţi-a venit în minte un gând bun? Opreşte-te! În nici un caz nu te grăbi să-l pui în practică fără a-l examina, fără a medita. Simţi în inimă vreo înclinaţie bună? Opreşte-te! Nu te lăsa dus de ea. Consultă Evanghelia. Vezi dacă gândul tău cel bun, înclinaţia ta cea bună sunt conforme cu sfintele învăţături ale Domnului. Vei vedea foarte repede că nu există nici o legătură între binele evanghelic şi binele firii omeneşti căzute. Binele firii noastre căzute este amestecat cu răul, de aceea el însuşi a devenit rău, după cum o mâncare delicioasă şi sănătoasă, devine otravă când este amestecată cu aceasta. Read the rest of this entry »


Fărâmiturile ospăţului(III). Viaţa pustnicească trebuie precedată de vieţuirea în mânăstire

May 23rd, 2009
Lavra Sf. Treime - Moscova
Lavra Sfânta Treime, a Sf. Serghie de Radonej
regiunea Moscova

de Sf. Igantie Briancianinov

        Un începător nu poate suporta o activitate exclusiv spirituală. Prin activitatea spirituală noi intrăm în lumea spiritelor; de aceea călugării experimentaţi se retrag în singurătate. În lumea duhurilor, mai întâi spiritele căzute vin în întâmpinarea creştinului, căci prin sufletul lui, în virtutea căderii, le aparţine acestora. Trebuie urmărită buna orientare a voii libere refuzând orice târguiala cu spiritele căzute şi acceptând comuniunea cu Dumnezeu, comuniune care ni s-a acordat gratuit prin Mântuitorul. Read the rest of this entry »


Despre slava deşartă

May 21st, 2009

Sf. Ioan Casian

Sf. Ioan Casian

Sf. Ioan Casian, “Despre slava deşartă”

        A şaptea luptă o avem împotriva duhului slavei de­şarte. Patima aceasta este foarte felurită şi foarte sub­ţire şi nu o bagă de seamă uşor nici însuşi cel ce păti­meşte de dânsa. Atacurile celorlalte patimi sunt mai vădite şi de aceea e mai uşoară oarecum lupta cu dânsele, căci sufletul cunoaşte pe potrivnicul său şi îndată îl răstoarnă prin împotrivire cu cuvântul şi prin rugăciune. Read the rest of this entry »


Hristos a Înviat

April 26th, 2009

Invierea Domnului

Sfântul Roman Melodul, “Imnul Învierii Domnului”

Proimion I

De te-ai şi pogorât la moarte, Cela ce eşti fără de moarte,
Şi puterea Iadului o ai surpat,
Şi ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule,
Femeilor mironosiţe zicându-le: Bucuraţi-vă !
Şi apostolilor pace dăruindu-le
Şi celor căzuţi Învierea.

Proimion II

Femeile mironosiţe, venind la groapa Ta
Şi neaflând Preacurat trupul Tău,
Cu lacrimi de milostivire au zis:
“Furat-au oare pe cel furat de vindecare de femeia cea cu scurgerea de sânge?
Sau a înviat Cel ce mai înainte de patimi Şi-a vestit Învierea?”
Adevărat Hristos a înviat!
Celor căzuţi dăruind Înviere.
Read the rest of this entry »


Fărâmiturile ospăţului(II).Monahismul vremurilor din urmă comparat cu monahismul din vechime – o parabolă

April 6th, 2009

St Ignatius Brianchaninov

de Sf. Igantie Briancianinov

        Bogatul Stăpân al casei a pregătit un ospăţ îmbelşugat pentru numeroşii Săi prieteni, şi pentru mulţi alţii pe care ar dori să-i invite la masă şi să-i alăture acestora. Un belşug de mâncăruri duhovniceşti de o fineţe aleasă se vor oferi oaspeţilor aşezaţi la această masă şi, la sfârşitul ospăţului cei prezenţi vor fi încărcaţi de daruri spirituale. După ce oaspeţii de seamă vor pleca, Stăpânul casei va arunca o privire prin uşa încăperii în care a avut loc ospăţul, şi va remarca în faţa ei o mulţime de cerşetori înfometaţi, care ar fi fericiţi să li se ofere fărâmiturile rămase de la ospăţ. Read the rest of this entry »


Fărâmiturile ospăţului(I).Monahul trebuie să se ferească de ispite

March 21st, 2009
Sf. Ignatie Briancianinov
Sf. Ignatie Briancianinov
(1807-1867)

de Sf. Ignatie Briancianinov (Fărâmiturile ospăţului[1])

        Atunci când noi ne întemeiem viaţa pe poruncile Evangheliei, trebuie să ne alegem ca loc de şedere o mănăstire cât se poate de îndepărtată de ispită. Noi suntem slabi şi răniţi de păcat. O ocazie de cădere care se găseşte sub ochii noştri, sau foarte aproape de noi, va găsi fără îndoială o complicitate în firea noastră coruptă de păcat, şi va lăsa o urmă în noi. Această urmă poate, în primul moment, să treacă neobservată; dar după ce creşte şi devine puternică, începe să ne domine şi ne poate duce până la marginea prăpastiei. Uneori impresia lăsată de o ispită acţionează extrem de repede nelăsându-l, să spunem aşa, pe cel ispitit să-şi vină în fire: într-un moment i se întunecă mintea, dispoziţiile inimii se schimbă, călugărul este aruncat din cădere în cădere.
        Sfântul Pimen cel Mare a spus: “Este bine să fugi de ocaziile căderii. Un om care este aproape de o ocazie de cădere se aseamănă cu cel ce stă pe marginea unei prăpăstii adânci; dacă vrăjmaşul vrea, uşor îl împinge în prăpastie. Dar dacă fizic ne găsim departe de ocaziile căderii, suntem ca o persoană ce se află departe de prăpastie; chiar dacă vrăjmaşul încearcă să ne tragă în adânc, noi îi putem opune rezistenţă, iar în timp ce noi suportăm această atracţie, şi Dumnezeu va veni în ajutorul nostru”. Read the rest of this entry »


Grâu pentru copiii Asociaţiei Provita

July 6th, 2008

valeaplopului2.PNGprimit pe email de la Bogdan Stanciu preşedintele organizaţiei Provita, filiala Bucureşti

        Dragi prieteni,
        La Bucureşti a început astăzi o campanie care are ca scop asigurarea grâului necesar pentru pâinea copiilor din taberele de la Valea Screzii şi Valea Plopului pe un an intreg. Încercăm în acest fel să sprijinim efortul depus de echipa Asociaţiei ‘Provita pentru Născuţi şi Nenăscuţi’ cu sediul în Valenii de Munte, înfiinţată şi condusă de părintele Nicolae Tănase.
        Necesarul anual este de cca. 55 tone. Preţul pentru recolta de anul acesta nu a fost încă stabilit clar, dar se pare că va fi undeva în jurul a 50-60 bani/kg. Aşadar, suma totală necesară ar fi în jurul a 27500 – 33000 lei noi (7200 – 8600 euro).După achiziţionare, grâul va fi transportat şi depozitat în hambarele de la Valea Călugărească, unde şi acum se coace păinea pentru copiii de la Valea Plopului.

        Vă invităm să participaţi la această campanie donând o suma cât de mică în conturile Filialei din Bucureşti a Asociaţiei ‘Provita pentru Născuţi şi Nenăscuţi’ (Cod fiscal 18074434), care se va ocupa de achiziţionarea şi transportul grâului:
– Cont IBAN lei: RO81 RZBR 0000 0600 0722 9024
– Cont IBAN USD: RO86 RZBR 0000 0600 0722 9031
– Cont IBAN EURO: RO70 RZBR 0000 0600 0722 9028
– Cont IBAN GBP: RO04 RZBR 0000 0600 0930 1069
deschise la Raiffeisen Bank – Agenţia Victoria Bucureşti, Calea Victoriei nr. 21, corp B, sector 3, cod 030023.
Cod SWIFT (necesar doar pentru plăţi externe): RZBR ROBU

        Donaţia se poate face prin depunere de numerar la orice oficiu al oricărei bănci din România, prin ordin de plată sau prin mandat poştal. Menţionaţi pe formularul de depunere cuvantul ‘grâu’!
        Prima etapă a campaniei se încheie joi, 10 iulie 2008 când urmează să achiziţionăm prima tranşă de grâu şi să o transportăm la Valea Călugărească.
        Dacă puteţi ajuta în orice alt fel (sponsorizări cu grâu sau făina, intermedierea unor relaţii cu persoane care pot sprijini campania etc.) vă rugăm să ne contactaţi.
        Vă vom ţine la curent cu campania pe site-ul nostru www.provitabucuresti.ro

cu mulţumiri,
Echipa Filialei Bucureşti a Asociaţiei ‘Provita pentru Născuţi şi Nenăscuţi’


—-
Asociaţia “Pro-Vita – pentru născuţi şi nenăscuţi”, Bucureşti http://www.provitabucuresti.ro | provitabucuresti@yahoo.com tel. (+40) 728 673 673 | fax (+40) 31 815 27 80 OP 1 – CP 410


Ideologia rusă (I). Autocraţia ţaristă şi simfonia între puterea ţaristă şi Biserică

June 22nd, 2008
arhiepiscopul-serfim-sobolev.jpg
Arhiepiscopul Serafim Sobolev
(1881-1950)

de Arhiepiscop Serafim Sobolev

[…] chemăm pe toţi ruşii să aspire prin mare mila lui Dumnezeu la instaurarea în Rusia viitoare a unei adevărate puteri monarhice, care poate să fie astfel numai prin legătura sa cu Biserica, pe baza simfoniei, în sensul delimitării puterii ţariste autocrate cu ajutorul Bisericii, a Legilor ei dumnezeieşti. Avem în vedere simfonia, acea teorie care a fost enunţată în capitolul 42 din Pidalion (Kormceaia), teorie luată din a VI-a lege suplimentară a lui Iustinian. În respectivul capitol se dă o interpretare a acestei teorii simfonice, care obliga pe purtătorul puterii ţariste să fie apărătorul dogmelor credinţei ortodoxe şi să cinstească Biserica, adică să îndeplinească toate canoanele acesteia, să pună în concordanţă cu acestea legile civile şi să se îngrijească de bunăstarea materială a Bisericii.

Read the rest of this entry »


Au murit ardelenii…?

June 8th, 2008
Pr. Mihai-Andrei Aldea
Pr. Mihai-Andrei Aldea

de Pr. Mihai-Andrei Aldea [1]

        “Au murit ardelenii” , încheia cineva o discuţie în care ne plângeam de anumite lucruri. Au murit ardelenii, spunea el, dar nu ştiu sigur dacă era întrebare sau afirmaţie. Oricum, era cutremurător, mai ales că nu spunea degeaba ceea ce spunea. Într-adevăr, am avut de curând un semn teribil că ardelenii nu stau bine.
Read the rest of this entry »