Înşelăciune editorială cu consecinţe grave

Mesaj preluat de pe lista de discuţii a asociaţiei “Pro-Vita – pentru născuţi şi nenăscuţi”, Bucureşti

        Editura “Credinţa strămoşească” din Iaşi a tipărit recent volumul Părintele Gabriel – Un om îndumnezeit prin Har de Ieromonahul Teognost, sora Lauren Alexandra (evident, pseudonime). Cartea vorbeşte despre pr. Gabriel Nicu din Mogoşeşti – Dâmboviţa, un preot controversat despre care mi s-a spus că ar fi fost caterisit pentru învăţătură eretică şi vrăjitorie înainte de a muri. În jurul numelui său s-a închegat deja o legendă. Inclusiv pe internet există un site care îi este dedicat, iar oamenii umplu forumurile creştine cu poveşti despre preotul acesta. Despre el se povesteşte că facea minuni, levita, se făcea nevăzut şi câte şi mai câte.

        Editura s-a folosit de numele PS Calinic Argatu şi al părintelui Nicolae Tanase de la Valea Plopului, pentru a da legitimitate cărţii, dar fără să aibă acordul celor doi clerici. Drept urmare, cei doi preoţi au fost puşi într-o situaţie extrem de stingheritoare.” [anunţ primit de la Claudiu Tarziu]

        Tocmai ce-am vorbit cu părintele Nicolae Tanase şi a dezminţit zvonul ca ar fi fost oprit de la slujire pentru asta, însa e foarte stânjenit şi supărat mai ales că, spune el, nu e prima dată când cei în cauză se folosesc de numele lui în asemenea context, pentru a face reclamă unei cărţi despre un fost preot care o luase razna. Dacă auziţi undeva de această carte sau de ‘binecuvantarea’ sau ‘colaborarea’ părintelui Tănase la ea, să ştiţi ce să spuneţi.

Comments are closed.