Scrisoare deschisă privind evoluţionismul şi creaţionismul în şcolile din România

maica-domnului-cu-pruncul.jpgdocument emis de “Alianţa familiilor din România”

Către: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Dlui Ministru, Cristian Adomniţei

4 martie 2008

Stimate Domnule Ministru,

        Alianţa Familiilor din România (AFR) vă remite această scrisoare în legătură cu controversa recent creată de Scrisoarea Deschisă adresată Domniei voastre de organizaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă (“SPLC”). AFR reprezintă şi pledează în societatea romanâ valorile şi interesele spirituale a peste 650.000 de adulţi care în marea lor majoritate sunt părinţi. Poziţia AFR privind predarea, sau nepredarea, evoluţionismului în şcolile din România este diferită de cea promovată de SPLC. Enunţăm motivele.

        Majoritatea covârşitoare a constituenţei pe care AFR o reprezintă a fost educată sub regimul comunist. Ne amintim cu oroare îndoctrinarea în evolutionism la care regimul comunist ne-a supus, iar experienţele care le-am acumulat atunci nu dorim să fie împartaşite de copiii noştri sau de generaţia tânără. Copiii în general pot fi uşor îndoctrinaţi având în vedere că facultăţile lor intelectuale nu sunt dezvoltate suficient. Nu găsim de bun augur deci impunerea asupra lor a unei teorii care se pretinde ştiinţifică, dar care de fapt e pură speculaţie.

        Evoluţionismul nu e o ştiinţă demonstrată tangibil. Doar în ultimele decade aproximativ 700 de oameni de ştiinţă la nivel de doctorat au pus sub semnul întrebării acurateţea darwinismului şi a evoluţiei. La fel, în 2006, un sondaj de opinie organizat de Pew Research Center arăta că doar 26% din populaţia Statelor Unite accepta evoluţionismul, iar 42% îl resping din start. Sondajul e relevant nu numai pentru că e recent, dar mai ales pentru că a fost efectuat în cea mai avansată, din punct de vedere ştiinţific şi tehnologic, societate contemporană.

        Suntem de asemenea îngrijoraţi pentru că bunastarea intelectuală a copiilor noştri implică şi drepturile noastre ca părinţi de a le forma educaţia în conformitate cu valorile noastre ca părinţi. Nu e deci potrivit să se impună asupra copiilor vederi pseudo-ştiinţifice care sunt respinse de majoritatea covârşitoare a părinţilor lor. Libertatea de conştiinţă trebuie să ţină seama şi de drepturile părinţilor de a-şi educa copiii în spiritul pe care ei îl aleg şi îl găsesc potrivit. Orice drept conferit de societatea civilă este exercitat în relaţie cu alte drepturi. Deseori, aceste drepturi nu sunt compatibile, ci în conflict. În această ierarhie a drepturilor, drepturilor celor direct afectaţi trebuie să li se acorde prioritate. În cazul de faţă, drepturilor părinţilor de a dispune de educaţia copiilor lor trebuie să li se acorde prioritate. Cât despre copii, ei nu sunt întrebaţi ce gândesc asupra acestui subiect. Ei îşi pot exprima părerea doar prin vocea părinţilor lor. Aceştia suntem noi şi milioane de alţi părinţi.

        Anticipăm că acţiunea de faţă a SPLC este doar una din multe alte acţiuni deja planificate pentru secularizarea forţată a societăţii româneşti. Întreprinse în numele libertăţii de conştiinţă, aceste acţiuni de fapt au ca obiectiv ultim eliminarea libertăţii de conştiinţă şi a pluralismului în gândire şi exprimare. Eliminarea religiei şi ateizarea societăţii fac şi ele parte din această agendă agresivă de secularizare forţată. Acest fenomen nu este unic României, ci e promovat cu o agresivitate deosebită în diferite ţări europene şi în Statele Unite. Peste tot însă, societatea îşi exprimă opoziţia iar părinţii îşi afirmă dreptul de a dispune de educaţia copiilor lor.

        Amintim aici că Scrisoarea Deschisă a SPLC se bazează pe Rezoluţia emisă de Consiliul Europei pe 4 octombrie 2007 care condamnă predarea creaţionismului în ţările membre, cere eliminarea lui ca subiect de studiu în şcoli şi înlocuirea lor cu darwinismul şi evoluţionismul. Nu putem fi de acord cu aceste tendinţe. Cu mici excepţii, nici restul lumii nu este de acord. În fapt, Rezoluţia a fost criticată la nivel internaţional ca fiind un abuz de autoritate din partea Consiliului Europei, fiind chiar etichetată, în editorialele unor ziare de largă circulaţie internaţională, ca un “coşmar,” “un banc” sau “ireală”.

        AFR a răspuns prompt acestei Rezoluţii pe 23 octombrie 2007, când a înregistrat în Consiliul Europei o Scrisoare Deschisă prin care cere Consiliului Europei retragerea Rezoluţiei. Textul integral al Scrisorii poate fi consultat la adresa http://www.alianta-familiilor.ro/openletter.pdf . Amintim aici câteva dintre punctele ei principale care au relevanţă pentru dezbaterea care are loc curent în România privind acest subiect.

        Evoluţionismul şi teoriile politice pe care el le-a generat, cum sunt totalitarismul şi darwinismul social, au dat naştere celor mai atroce sisteme politice din secolul XX. La rândul lor, aceste sisteme politice au generat cele mai intense şi tragice conflagraţii din istoria omenirii. Au suprimat drepturile omului şi au interzis exprimarea teoriilor sau opiniilor diferite cu privire la apariţia universului sau a societăţii umane.

        Un viitor bazat pe evoluţionism nu va fi un viitor uman. Promotorii contemporani ai evoluţionismului au ca ultim obiectiv însăşi transformarea rasei umane. Teorii aberante de genul transspeciismului, transumanismului şi al painismului deja încep să devină la modă. Evoluţionismul de asemenea deschide uşa eugeniei şi eutanasiei. La rândul lor, aceste idei promovează ideea eliminării fiinţelor firave din societate pe baza argumentului că nu contribuie pozitiv la dezvoltarea sau perpetuarea speciei umane.

        Mai mult, evolutionismul caută redefinirea noţiunii de “persoană” care să includă, de exemplu, diferite specii de animale, dar în acelaşi timp sa excludă fiinţele umane nenăscute sau fiinţele care din motive medicale sunt incapabile de a raţiona. Aşa încep să se deschidă porţi pentru posibila legiferare a eugeniei şi a eutanasiei în România. În felul acesta, valoarea fiinţei umane va fi trivializată.

        Contrar afirmaţiilor făcute de SPLC, Rezoluţiile Consiliului Europei nu au efect obligatoriu asupra statelor membre. România este stat suveran şi ca atare are autoritate să legifereze în domeniul educaţiei naţionale în conformitate cu valorile ei creştine şi tradiţionale. Nu există nici o constrângere la nivel internaţional care ar putea împiedica România să interzică predarea evoluţionismului la nivel preuniversitar.

        Tineretul preuniversitar din România nu are nevoie de teoriile forţate ale lui Voltaire sau Nietzsche. Voltaire, părintele ateismului modern, a făurit baza ideologică a sângeroasei revoluţii franceze din 1789, iar Nietzsche pe cea a totalitarismului nazist. În prezent, teoriile lui Nietzsche inspiră, în parte, bazele ideologice ale mişcării transumaniste. Mişcarea transumanistă are ca ultim obiectiv înlocuirea rasei umane cu o specie supraumană, un hibrid uman-robot. În România, marxismul, mergând mâna în mâna cu evolutionismul, a creat baza ideologică a totalitarismului comunist. Nu dorim să ne întoarcem în istorie. Dimpotrivă, dorim ca noile generaţii sa beneficieze de o educaţie sănătoasă care garantează progresul societăţii. Amintim, în final, că bazele celei mai democrate şi prospere societăţi contemporane, cea americană, au fost create pe baza unor teorii adânc înrădăcinate în credinţa creştină.

        România este stat suveran, iar părinţii au dreptul şi chiar obligaţia să ceară autorităţilor să legifereze ceea ce ei cred că este mai potrivit pentru copiii lor. Nădăjduim că punctele enunţate în această Scrisoare Deschisă vor fi luate în considerare.

Cu deosebită stimă,

Dr. Avocat Petre Costea
În numele Consiliului Director
Alianţa Familiilor din România

Comments are closed.