Imperiul Bizantin, statul ideal, şi simfonia între Stat şi Biserică

Din novelele decretate de Binecredinciosul Împărat Iustinian cel Mare (527-565), a carui sfântă pomenire se face, în Biserica Ortodoxă, pe 2 august
( fragmente preluate din “Iustinian cel Mare, sfânt şi împărat” de Asterios Gerostergios , Editura Sophia 2004 )

imparatul-iustinian-cel-mare.jpg
Din Novella VI (535)
              Sunt două mari daruri pe care Dumnezeu, în iubirea Sa de oameni , ni le-a dăruit de sus: preoţia şi demnitatea împărătească. Prima slujeşte cele dumnezeieşti , în timp ce ultima conduce şi cârmuieşte treburile omeneşti: totuşi, amândouă curg de la acelaşi izvor şi împodobesc viaţa oamenilor. Aşadar, de nimic nu ar trebui să se îngrijească împaraţii ca de demnitatea preoţeasca, de vreme ce pentru bunăstarea lor ( a împăraţilor ) preoţii se roagă neîncetat lui Dumnezeu , şi dacă împăraţii cârmuiesc nepărtinitor şi cu dreaptă judecata Statul care le-a fost încredinţat spre purtare de grijă , se va săvârşi armonia obştească ( symphonia tis agathe ) şi roadele acesteia se vor revărsa peste toată firea omenească .

       Căci toate lucrurile se sfârşesc bine atunci când se pune început bun şi bineplăcut lui Dumnezeu . Credem că aceasta se va face dacă poruncile Bisericii, pe care drepţii, vrednicii de laudă şi de cinste Apostoli, veghetorii, chivernisitorii şi slujitorii Cuvântului lui Dumnezeu, şi Sfinţii Părinţi le-au lămurit şi le-au păstrat pentru noi , sunt respectate.


Din Novella CIX
       Credem cu tărie că singura noastră nadejde pentru trăinicia imperiului în timpul împărăţiei noastre depinde de pronia lui Dumnezeu . Ştim că această nadejde este izvorul pazei sufletului şi al trăiniciei stăpânirii noastre .

       Legile ar trebui să fie izvorâte din aceasta ( symphonia ) şi să aiba o strânsă relaţie cu ea , căci ( symphonia ) ar trebui să fie începutul şi sfârşitul .

Din Novella CXXXI
       Pentru aceasta dispunem ca poruncile sfinte bisericeşti care au fost adoptate şi confirmate de cele patru Sfinte Sinoade … sa fie înţelese ca legi .

imparatul-iustinian-cel-mare-si-suita-sa.jpg

Împăratul Iustinian cel Mare împreună cu suita sa
mozaic sec. VI, biserica San Vitale, Ravena – Italia

imparateasa-teodora-si-suita-sa.jpg

Împărăteasa Teodora împreună cu suita sa
mozaic sec. VI, biserica San Vitale, Ravena – Italia

Comments are closed.