Monahism şi Căsătorie

Sf. Isidor PelusiotulSf. Isidor Pelusiotul (din “Proloagele” , 4 februarie )

       Fecioria , al cărei păzitor era , cu deadinsul , o lăuda , mai mult decât pe alte fapte bune , numind-o împărăteasă . Însă el nu defaima nici însoţirea cea legitimă legiuită , că zice , în epistola sa către Antonie Scolasticul : “Se cuvine să asemănăm , cu soarele , pe cei ce păzesc fecioria , iar , cu luna , pe cei ce vieţuiesc în văduvia neprihanită , şi , cu stelele , pe cei ce locuiesc în însoţire cinstită , urmând în aceasta Sfântului Pavel , care zice : Alta este slava soarelui , alta slava lunii şi alta este slava stelelor” .

Comments are closed.