Despre însemnătatea citirii Sf.Scripturi

Sf. Ioan Hrisostom

       Să nu-mi spună cineva acele cuvinte deşarte şi vrednice de osândă : Am de apărat procese la tribunal , sunt ocupat cu treburile statului , am o meserie , am femeie , îmi cresc copiii , îmi gospodăresc casa , sunt bărbat care trăiesc în lume . Nu-i treaba mea ca să citesc Scripturile , ci a celora care s-au lepădat de lume şi trăiesc în creştet de munte , care necontenit acolo îşi duc viaţa .
Sf. Ioan Gură de Aur , “Omilii la săracul Lazăr”

       Totdeauna vă cer asta , şi nu voi înceta de a vă cere , ca nu numai când sunteţi aici să luaţi aminte la cele ce grăiesc , ci şi când sunteţi acasă , să căutaţi a vă îndeletnicii necontenit cu citirea dumnezeieştilor Scripturi . În felul acesta îi sfătuiesc totdeauna şi pe cei cu care mă întâlnesc pe stradă sau în casă . Să nu-mi spună cineva acele cuvinte deşarte şi vrednice de osândă : Am de apărat procese la tribunal , sunt ocupat cu treburile statului , am o meserie , am femeie , îmi cresc copiii , îmi gospodăresc casa , sunt bărbat care trăiesc în lume . Nu-i treaba mea ca să citesc Scripturile , ci a celora care s-au lepădat de lume şi trăiesc în creştet de munte , care necontenit acolo îşi duc viaţa . Ce vrei să spui , omule ? Nu-i treaba ta să citeşti Scriptura , pentru că eşti prins de nenumărate griji ? Este mai degrabă treaba ta decât a călugărilor ! Că nu au aceia atâta nevoie de ajutorul dumnezeieştilor Scripturi , câtă nevoie au cei ce trăiesc în mijlocul atâtor griji . Monahii au scăpat de piaţă şi de zgomotul din piaţă ; şi-au făcut colibe în pustie şi n-au nici o legătură cu oamenii ; cugetă în tihna în liniştea aceea adâncă şi , stând ca într-un port , sunt feriţi de orice primejdie . Noi însă , clătinaţi ca în mijlocul mării şi asaltaţi de nenumărate păcate , avem nevoie totdeauna , mereu si mereu , de mângâierea Scripturilor . Călugării stau departe de luptă; de aceea nici nu primesc multe răni ; tu , însă , eşti necontenit pe câmpul de luptă şi primeşti nenumărate răni ; de aceea ai nevoie de mai multe leacuri . Te necăjeşte femeia , te supară copilul , te mânie sluga , te urmăreşte cu ura lui duşmanul, te pizmuieşte prietenul , îţi amăreşte zilele vecinul , îţi pune piedici pe la spate cel cu care slujeşti în armată , te ameninţă adeseori şi judecătorul , te supără foamea , te acoperă jalea pierderii averilor , te îngâmfă bunăstarea , te doboară nenorocirea ; multe sunt prilejurile de mânie , multe prilejurile de griji , multe pricinile de supărare si tristeţe , multe prilejurile de slavă deşartă şi de mândrie ! Nevoile ne înconjoară de pretutindeni şi mii şi mii de săgeţi de peste tot vin împotriva noastră ! Drept aceea ,avem nevoie neîncetat de armele scripturii . „Să ştii bine , spune Scriptura , că prin mijlocul laţurilor treci şi mergi pe creste de ziduri de cetate”(1) . Poftele trupului apoi iau cu năvală mai cumplit pe cei ce trăiesc în lume ; îi subjugă prin ochi si chipul frumos si trupul bine întocmit ; iar un cuvânt de ruşine lăsat auzului ne tulbură mintea ; de multe ori şi un cântec de desfrâu înmoaie tăria sufletului nostru . Dar pentru ce vorbesc de aceste mari ispite ? Adeseori , un lucru ce pare a fi cu totul neînsemnat , de pildă mirosul de parfum pe care-l lasă o curtezană în urma ei , robeşte sufletul prin simpla vedere .

(1) Sirah 9,13

Sf. Ioan Gură de Aur , “Omilii la săracul Lazăr ”
Pag. 69

Omilii la saracul Lazar

Comments are closed.