Despre însemnătatea citirii Sf.Scripturi

Sf. Ioan Gură de AurSf. Ioan Gură de Aur

       Ar fi trebuit să n-avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi , ci să avem o viaţa atăt de curată încât harul Duhului să fi ţinut locul Scripturilor în sufletele noastre . Şi după cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu cerneală , tot aşa ar fi trebuit ca şi inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul Sfânt .
       Dar pentru că am îndepărtat harul acesta , haide să pornim pe o nouă cale , ca să-l dobândim iarăşi . Prima cale era negreşit mai bună ; şi Dumnezeu a arătat aceasta şi prin spusele Sale , şi prin faptele Sale .
       Dumnezeu n-a vorbit prin scrieri cu Noe , cu Avram si cu urmaşii lui , cu Iov şi cu Moise , ci a vorbit cu ei faţă către faţă , pentru că a găsit curat sufletul lor . Când însă întregul popor a căzut in păcate grele , atunci da , atunci a fost nevoie de scrieri , de table , de însemnarea în scris a tuturor cuvintelor lui Dumnezeu. Şi vei vedea că acelaşi lucru s-a petrecut nu numai pe vremea sfinţilor din Vechiul Testament, ci şi pe vremea sfinţilor din Noul Testament. Dumnezeu n-a dat ceva scris apostolilor, ci în loc de scrieri le-a fagaduit că le va da harul Duhului, zicând: „Acela vă va aduce aminte de toate”(1).
        Şi ca să cunoşti că era mai bună această cale, ascultă ce spune Dumnezeu prin profetul Ieremia: „Şi voi face cu voi testament nou, dând legile Mele în mintea lor şi le voi scrie pe inimi şi toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu”(2). Pavel, de asemnea, arătând superioritatea acestei căi, spunea că a primit legea „nu pe table de piatră, ci pe tablele de carne ale inimii”(3). Cu vremea, însă, oamenii s-au abătut de la drumul cel drept; unii din pricina învăţăturilor greşite, iar alţii din pricina vieţii şi a purtărilor lor; de aceea a fost nevoie să fie însemnate iarăşi în scris faptele şi cuvintele lui Dumnezeu. Gândeşte-te cât de rău am ajuns ! Noi , care eram datori sa vieţuim atât de curat , încat să nu mai fi avut nevoie de Sfintele Scripturi , ci în loc de hârtie să fi dat Duhului inimile noastre spre a scrie pe ele , am pierdut cinstea aceasta şi am ajuns să avem nevoie de scrieri . Şi cu toate acestea , nici de acest al doilea leac , de Sfintele Scripturi , nu ne-am folosit cum trebuie . Noi suntem de vina că am avut trebuinţă de Sfintele Scripturi şi că n-am atras asupra inimilor noastre harul Duhului . Gândeşte-te acum ce mare vină avem că nu dorim să dobăndim harul Duhului , nici după ce am primit ajutorul Sfintelor Scripturi , ba , dimpotrivă , dispreţuim Scripturile , socotindu-le zadarnice şi fără rost ! Prin aceasta ne atragem mai mare osandă . Dar , ca să nu se întâmple asta , să citim cu toată atenţia cele scrise în Scripturi şi să cunoaştem cum a fost dată Legea Veche şi cum a fost dat Noul Testament .

(1) Ioan 14,26
(2) Ier. 31,33
(3) II Cor. 3,3

Sf. Ioan Gură de Aur, „Omilii la Matei”, seria P.S.B. vol. 23, Editura IBMBOR 1994
pag. 15

Sf. Ioan Gura deAur

Sf. Ioan Gură de Aur

Comments are closed.