Sfântul şi filozofii

st-serapion-the-sindonite.jpg
Sf. Serapion Sidonitul

        Acest stareţ, râvnitor cu duhul şi cu adevărat sărac, după multe călătorii, a mers în Elada şi a petrecut în Atena trei zile. Acolo, neputând să capete de la cineva pâine, a flămânzit, fiindcă nimeni nu-i da nimic; iar să cumpere, nu avea cu ce, că, ascultând cuvântul lui Hristos, niciodată nu purta vreun ban de aramă, nici pungă nu avea, nici cojoc şi nici altceva, decât numai sindonul cel rupt, cu care îşi acoperea goliciunea trupului. În ziua a patra, flămânzind foarte tare, a stat în cetate, la un loc foarte înalt, şi a început a plânge şi a striga: “Bărbaţi ai Atenei, ajutaţi-mă”. Şi s-au adunat la el filozofii, care erau mai mari în cetate şi l-au întrebat: “De unde eşti bătrânule ? Şi de ce suferi ?” Iar el a zis: “Cu neamul, sunt egiptean, şi, de când am ieşit din patria mea, în trei datorii am căzut; deci, doi datornici m-au lăsat, neavând ce să ia de la mine, iar al treilea, încă nu mă părăseşte, ci îşi cere mereu datoria sa“. Iar filozofii l-au întrebat: “Cine sunt datornicii tăi şi care este cel ce te tulbură ? Spune nouă ca să te ajutăm”. Atunci stareţul le-a zis: “Din tinereţe m-a tulburat pofta trupească, iubirea de arginţi şi foamea pântecului. Deci, de cele două dintâi, m-am izbăvit şi nu mă mai tulbură, pentru că nu poftesc plăceri trupeşti, nici averi nu-mi trebuie, dar flămânzirea nu vrea să mă lase. Că este a patra zi, astăzi, de când n-am mâncat şi nu încetează a mă supăra pântecele, cerând datoria cea obişnuita de hrană“. Deci, unii din filozofi, socotind că grăieşte cu înşelăciune, i-au dat un galben. Şi-l urmau de departe, vrând să vadă ce face cu galbenul acela. Iar el, luând acel galben, a alergat la vânzătorul de pâine şi, punând galbenul înaintea acelui ce vindea, a luat o pâine şi s-a dus şi nu s-a mai arătat în cetatea aceea.
        Atunci filozofii au cunoscut că, adevarat, bărbătul acela este îmbunătăţit.
Deci, au dat pentru pâine preţul cel cuvenit vânzătorului, iar galbenul lor l-au luat înapoi.

Proloagele, 14 mai, Sfântul stareţ Serapion Sidonitul ( +388 )

Comments are closed.