Archive for July, 2012

Din învăţăturile Sf. Ignatie Briancianinov(II).Despre smerita cugetare

Monday, July 23rd, 2012

Măn. Sf. Alexandru Svirski, regiunea Sankt Petersburg, unde Sf. Ignatie Briancianinov s-a nevoit în perioada 1827 – 1829         Ucenicul: Lămureşte-mă prin nişte pilde; în ce chip se naşte smerenia din smerita cugetare, şi smerita cugetare din smerenie?         Stareţul: Am cunoscut în treacăt un monah care era supus neîncetat necazurilor de tot felul, prin care, precum […]

Din învăţăturile Pr. Serafim Rose(II).Despre statornicie

Wednesday, July 11th, 2012

Ierom. Damaschin Christensen Mân. Sf. Gherman din Alaska, Platina, California         În Cuvântul Ortodox, Pr. Serafim scria: “Practicarea creştinismului, şi mai ales a monahismului, implică statul într-un anume loc şi osârdia din toata inima pentru împărăţia Cerurilor. Se poate întâmpla să fii chemat să săvârşeşti lucrarea lui Dumnezeu altundeva sau să fii mutat de unele împrejurări […]