Archive for September, 2010

Cazul Petrache Lupu – Maglavit (II)

Saturday, September 25th, 2010

Judecata de Apoi Mânăstirea Voroneţ Prima parte – Cazul Petrache Lupu – Maglavit(I) 8. Sărutarea mîinii         După cum se ştie, aproape toţi credincioşii care vin în legătură cu Petrache Lupu îi sărută mîna cu toată cucernicia, iar el admite, fără ocol, acest act de venerare.         Dar uneori faptul acesta prezintă şi o altă perspectivă. Aşa […]

Cazul Petrache Lupu – Maglavit (I)

Sunday, September 5th, 2010

Judecata de ApoiMânăstirea Voroneţ         O muchie de cuţit, o culme ideală desparte neîncetat domeniile de manifestare ale celor două lumi nevăzute: de o parte Hristos cu mîntuirea şi odihna cea veşnică, de cealaltă Satana, cu adîncul Gheenei şi muncile cele veşnice. Iar haina sub care se îmbracă conţinutul fiecăreia din aceste lumi este tot… “blana […]