Archive for April, 2008

O nouă competiţie

Monday, April 28th, 2008

        Mîntuitorul a coborît din ceruri pentru a înnoi omul vechi, pentru a-l renaşte dinlăuntrul lui, pentru a-l transforma în ceva cu totul nou, tot aşa cum El a transformat pîinea şi vinul în trupul şi sîngele Său. Şi încă. Pentru ca vechea competiţie în a face rău să o transforme într-o competiţie în a face […]

Hristos a Înviat , Christos Anesti , Christos Voskrese

Sunday, April 27th, 2008

[audio:Hristos Anesti(Divna Ljubojevic).mp3] (Hristos Anesti – Divna Ljubojevic) [audio:Hristos Anesti(Corul Madrigal).mp3] (Hristos Anesti – Corul Madrigal) [audio:Hristos Anesti(Man. Vatopedu).mp3] (Hristos Anesti – Mânăstirea Vatopedu)

Înşelăciune editorială cu consecinţe grave

Tuesday, April 22nd, 2008

Mesaj preluat de pe lista de discuţii a asociaţiei “Pro-Vita – pentru născuţi şi nenăscuţi”, Bucureşti         Editura “Credinţa strămoşească” din Iaşi a tipărit recent volumul Părintele Gabriel – Un om îndumnezeit prin Har de Ieromonahul Teognost, sora Lauren Alexandra (evident, pseudonime). Cartea vorbeşte despre pr. Gabriel Nicu din Mogoşeşti – Dâmboviţa, un preot controversat despre […]

Calea cea strâmtă

Monday, April 14th, 2008

Sfântul Efrem Sirul, cuvânt despre nevoinţa călugărească ( din “Proloagele”, 17 februarie )        Să nu te temi a începe calea cea aspră, care ne duce în viaţa cea veşnică, ci numai să începi a umbla pe ea şi te vei afla mergând.

Supercorectitudine (II)

Sunday, April 13th, 2008

Ierom. Damaschin, “Viaţa şi lucrările Părintelui Serafim Rose” Cap. 63 “Supercorectitudine” (partea a I-a)        Unul din lucrurile cu care neotradiţionaliştii nu erau de acord era folosirea Catehismului din secolul al XIX-lea al Mitropolitului Filaret al Moscovei, care era cât pe ce să fie înlocuit cândva cu Catehismul Mitropolitului Antonie Hrapoviţki. Ei numeau lucrarea Mitropolitului Filaret […]

Supercorectitudine (I)

Sunday, April 6th, 2008

Ierom. Damaschin, “Viaţa şi lucrările Părintelui Serafim Rose” Cap. 63 “Supercorectitudine” “Tradiţionalismul” nu e acelaşi lucru cu adevărata atitudine tradiţională. (Rene Guenon(1)) Fanatismul împiedică înţelegerea omului, dar credinţa adevărată îi dă libertate. (Sf. Macarie de la Optina(2))         Dintre toate filosofiile moderne cu care se confrunta Alexei Young, în calitate de profesor şi, mai târziu, de […]