Archive for December, 2007

Imperiul Bizantin, statul ideal, şi simfonia între Stat şi Biserică

Sunday, December 16th, 2007

Din novelele decretate de Binecredinciosul Împărat Iustinian cel Mare (527-565), a carui sfântă pomenire se face, în Biserica Ortodoxă, pe 2 august ( fragmente preluate din “Iustinian cel Mare, sfânt şi împărat” de Asterios Gerostergios , Editura Sophia 2004 ) Din Novella VI (535)               Sunt două mari daruri pe care Dumnezeu, în iubirea Sa de oameni […]

Un “Founding Father” Anti-Hristos

Monday, December 10th, 2007

de Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa        Aminteam , cu un alt prilej , că Thomas Jefferson, autorul Declaraţiei de Independenţă, cel de-al treilea Preşedinte al Americii, s-a opus din toate puterile ca numele lui Iisus Hristos să apară în Constituţia Americană. Numele generic al lui Dumnezeu – God – apare de foarte multe ori, dar Iisus nu […]

Scientologia, un pericol pentru societate (II)

Sunday, December 9th, 2007

de Ieromonah Arsenie Vliangoftis Mânăstirea “Sfântul Arsenie” – Halkidiki ( Grecia) (Referat prezentat la Al VIII-a Congres Panortodox al Delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe şi Sfintelor Mitropolii pe teme referitoare la erezii şi secte, întrunit în Pafos – Cipru, 15-21 octombrie 1996. Tema generală a congresului a fost: Culte distrugătoare în lumina Ortodoxiei şi înfruntarea lor legală.) […]

Monahism şi Căsătorie

Saturday, December 1st, 2007

Sf. Isidor Pelusiotul (din “Proloagele” , 4 februarie )        Fecioria , al cărei păzitor era , cu deadinsul , o lăuda , mai mult decât pe alte fapte bune , numind-o împărăteasă . Însă el nu defaima nici însoţirea cea legitimă legiuită , că zice , în epistola sa către Antonie Scolasticul : “Se cuvine […]

Scientologia, un pericol pentru societate (I)

Saturday, December 1st, 2007

de Ieromonah Arsenie Vliangoftis Mânăstirea “Sfântul Arsenie” – Halkidiki ( Grecia) (Referat prezentat la Al VIII-a Congres Panortodox al Delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe şi Sfintelor Mitropolii pe teme referitoare la erezii şi secte, întrunit în Pafos – Cipru, 15-21 octombrie 1996. Tema generală a congresului a fost: Culte distrugătoare în lumina Ortodoxiei şi înfruntarea lor legală.) […]