Archive for September, 2007

Despre însemnătatea citirii Sf.Scripturi

Sunday, September 30th, 2007

Sf. Ioan Gură de Aur        Ar fi trebuit să n-avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi , ci să avem o viaţa atăt de curată încât harul Duhului să fi ţinut locul Scripturilor în sufletele noastre . Şi după cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu cerneală , tot aşa ar fi trebuit ca şi inimile noastre […]

Icoane ortodoxe şi tablouri religioase catolice

Thursday, September 27th, 2007

Pr. diacon Andrei Kuraev        Referindu-se la tablourile care ornează bisericile din Apus, Sfântul Ignatie (Briancianinov) comentează: “Îţi poţi da seama că pictorii care le-au realizat erau oameni întrutotul “lumeşti” care nu aveau nici cea mai mică idee despre cele duhovniceşti nu “rezonau” în nici un fel cu acestea, nu erau în stare să picteze nişte […]

Masoneria şi familia

Sunday, September 16th, 2007

de Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa         Educaţia impusă de masoni aproape în toate şcolile lumii, descreştinarea învăţământului, persecutarea Bisericii pe căi violente în ţările comuniste, creaţie hibridă a masoneriei, şi persecutarea subtilă în ţările “democrate”, ridicarea copiilor împotriva părinţilor şi a educatorilor, în numele dezvoltării naturale şi libere a copilului, au dus la distrugerea fiinţei umane, […]

Cultura , ‘viţelul de aur’ al Europei

Saturday, September 8th, 2007

       Cultura a fost proclamată de către nebunii şi smintiţii Europeni maică a tuturor dumnezeilor noştri. Cultura mai presus de toate. Dacă cineva se leapădă de Dumnezeul cel viu, nimeni nu îl va osândi, dar de Cultură nu are voie să se lepede, va fi osândit, îl poate cineva ocărî pe Hristos cât vrea, şi nu […]

Şcoala să fie cu credinţă, politica cu cinste, oastea cu dragoste de ţară, statul cu binecuvântarea lui Dumnezeu.

Tuesday, September 4th, 2007

       Am avut şcoală fără credinţă, politică fără cinste, oaste fără dragoste de ţară, stat fără binecuvântarea lui Dumnezeu. De acolo ni s’a tras năruirea scolii, a politicii, a oştirii şi a statului.(…) Douăzeci de ani ne-am batjocorit strămoşii pentru că se închinau Impărăţiei cereşti şi, de aceea, am pierdut şi împărăţia pământească cea leproasă. Sf. […]