Archive for the 'Învăţătura ortodoxă' Category

Predică la Săptămâna Mare

Sunday, April 8th, 2012

Cina cea de Taină        Iată, am ajuns la sfârşitul Sfântului Post de patruzeci de zile; am isprăvit bogăţia postului şi, cu harul lui Dumnezeu, am ajuns la liman. Asta, însă, să nu ne facă să ne trândăvim, ci să ne sârguim şi să priveghem încă şi mai mult. Pentru că şi corăbierii, după ce au […]

Nestemate oratorice ale Sfântului Ioan Gură de Aur (II)

Sunday, November 7th, 2010

Potir – Mânăstirea Putna         Mă bucur când vă văd că alergaţi să ascultaţi dumnezeieştile cuvinte; este pentru mine aceasta cea mai mare dovadă a sporirii voastre celei după Dumnezeu. Că, după cum foamea este semn de sănătate trupească, tot aşa dragostea de cuvintele duhovniceşti este semn de sănătate sufletească. Mă bucur doar de ceea ce […]

Combaterea terorismului islamic

Sunday, October 24th, 2010

Pr. Ierom. Firmilian Gherasim Schitul Locurele, Judeţul Gorj O problemă cu care se confruntă lumea contemporană este terorismul islamic. Poziţia pe care o vedem de obicei în mediile politice este că trebuie să luptăm împotriva terorismului, dar nu avem nimic cu “musulmanii buni”. Aici apare o problemă: definiţia “musulmanilor buni” diferă în funcţie de unghiul […]

Nestemate oratorice ale Sfântului Ioan Gură de Aur (I)

Sunday, October 10th, 2010

Sfântul Ioan Gură de Aur Hagia Sophia – Istanbul         Văd că arătaţi multă râvnă ca să săvârşiţi cele ce v-am spus mai înainte. Pentru aceea şi eu arunc neobosit seminţele învăţăturii, având bune nădejdi pentru osteneala mea. Că şi plugarul se osteneşte când aruncă seminţele; dar când vede că pământul rodeşte şi ogoarele sunt pline […]

Botezarea copiilor

Saturday, March 29th, 2008

de Jordan Bajis(Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din America) Traducere si adaptare, de Marina Enachi SFÂNTA SCRIPTURĂ Cuvântarea lui Petru          Evanghelia a fost proclamată prima dată în ziua Cincizecimii de catre Apostolul Petru. În predica sa inspirată de Duhul Sfânt a arătat în mod clar că binecuvântarea şi promisiunea mântuirii nu este doar pentru adulţi, ci […]

Monahism şi Căsătorie

Saturday, December 1st, 2007

Sf. Isidor Pelusiotul (din “Proloagele” , 4 februarie )        Fecioria , al cărei păzitor era , cu deadinsul , o lăuda , mai mult decât pe alte fapte bune , numind-o împărăteasă . Însă el nu defaima nici însoţirea cea legitimă legiuită , că zice , în epistola sa către Antonie Scolasticul : “Se cuvine […]