Archive for the 'Erezii si rătăciri contemporane' Category

Cazul Petrache Lupu – Maglavit (II)

Saturday, September 25th, 2010

Judecata de Apoi Mânăstirea Voroneţ Prima parte – Cazul Petrache Lupu – Maglavit(I) 8. Sărutarea mîinii         După cum se ştie, aproape toţi credincioşii care vin în legătură cu Petrache Lupu îi sărută mîna cu toată cucernicia, iar el admite, fără ocol, acest act de venerare.         Dar uneori faptul acesta prezintă şi o altă perspectivă. Aşa […]

Cazul Petrache Lupu – Maglavit (I)

Sunday, September 5th, 2010

Judecata de ApoiMânăstirea Voroneţ         O muchie de cuţit, o culme ideală desparte neîncetat domeniile de manifestare ale celor două lumi nevăzute: de o parte Hristos cu mîntuirea şi odihna cea veşnică, de cealaltă Satana, cu adîncul Gheenei şi muncile cele veşnice. Iar haina sub care se îmbracă conţinutul fiecăreia din aceste lumi este tot… “blana […]

Scientologia, un pericol pentru societate (II)

Sunday, December 9th, 2007

de Ieromonah Arsenie Vliangoftis Mânăstirea “Sfântul Arsenie” – Halkidiki ( Grecia) (Referat prezentat la Al VIII-a Congres Panortodox al Delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe şi Sfintelor Mitropolii pe teme referitoare la erezii şi secte, întrunit în Pafos – Cipru, 15-21 octombrie 1996. Tema generală a congresului a fost: Culte distrugătoare în lumina Ortodoxiei şi înfruntarea lor legală.) […]

Scientologia, un pericol pentru societate (I)

Saturday, December 1st, 2007

de Ieromonah Arsenie Vliangoftis Mânăstirea “Sfântul Arsenie” – Halkidiki ( Grecia) (Referat prezentat la Al VIII-a Congres Panortodox al Delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe şi Sfintelor Mitropolii pe teme referitoare la erezii şi secte, întrunit în Pafos – Cipru, 15-21 octombrie 1996. Tema generală a congresului a fost: Culte distrugătoare în lumina Ortodoxiei şi înfruntarea lor legală.) […]