Archive for the 'Vieţile şi învăţătura sfinţilor' Category

Fărâmiturile ospăţului(IV).În firea căzută a omului binele este amestecat cu răul

Saturday, May 30th, 2009

Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov de Sf. Igantie Briancianinov         Ţi-a venit în minte un gând bun? Opreşte-te! În nici un caz nu te grăbi să-l pui în practică fără a-l examina, fără a medita. Simţi în inimă vreo înclinaţie bună? Opreşte-te! Nu te lăsa dus de ea. Consultă Evanghelia. Vezi dacă gândul tău cel bun, înclinaţia […]

Fărâmiturile ospăţului(III). Viaţa pustnicească trebuie precedată de vieţuirea în mânăstire

Saturday, May 23rd, 2009

Lavra Sfânta Treime, a Sf. Serghie de Radonej regiunea Moscova de Sf. Igantie Briancianinov         Un începător nu poate suporta o activitate exclusiv spirituală. Prin activitatea spirituală noi intrăm în lumea spiritelor; de aceea călugării experimentaţi se retrag în singurătate. În lumea duhurilor, mai întâi spiritele căzute vin în întâmpinarea creştinului, căci prin sufletul lui, în […]

Despre slava deşartă

Thursday, May 21st, 2009

Sf. Ioan Casian Sf. Ioan Casian, “Despre slava deşartă”         A şaptea luptă o avem împotriva duhului slavei de­şarte. Patima aceasta este foarte felurită şi foarte sub­ţire şi nu o bagă de seamă uşor nici însuşi cel ce păti­meşte de dânsa. Atacurile celorlalte patimi sunt mai vădite şi de aceea e mai uşoară oarecum lupta cu […]

Fărâmiturile ospăţului(II).Monahismul vremurilor din urmă comparat cu monahismul din vechime – o parabolă

Monday, April 6th, 2009

de Sf. Igantie Briancianinov         Bogatul Stăpân al casei a pregătit un ospăţ îmbelşugat pentru numeroşii Săi prieteni, şi pentru mulţi alţii pe care ar dori să-i invite la masă şi să-i alăture acestora. Un belşug de mâncăruri duhovniceşti de o fineţe aleasă se vor oferi oaspeţilor aşezaţi la această masă şi, la sfârşitul ospăţului cei […]

Fărâmiturile ospăţului(I).Monahul trebuie să se ferească de ispite

Saturday, March 21st, 2009

Sf. Ignatie Briancianinov (1807-1867) de Sf. Ignatie Briancianinov (Fărâmiturile ospăţului[1])         Atunci când noi ne întemeiem viaţa pe poruncile Evangheliei, trebuie să ne alegem ca loc de şedere o mănăstire cât se poate de îndepărtată de ispită. Noi suntem slabi şi răniţi de păcat. O ocazie de cădere care se găseşte sub ochii noştri, sau foarte […]

Să mulţumim lui Dumnezeu pentru toate

Sunday, May 4th, 2008

        Ţara noastră s’a destrămat – să zicem: slavă şi mărire Ţie, Dumnezeule! Ţara a renăscut – să zicem: iarăşi, slavă şi mărire Ţie, Dumnezeule! Căci de n’ar fi căzut ţara precum s’a rânduit, şi dacă ar mai fi dus-o încă douăzeci de ani, ar fi căzut poporul – şi aceea ar fi fost de fapt […]

O nouă competiţie

Monday, April 28th, 2008

        Mîntuitorul a coborît din ceruri pentru a înnoi omul vechi, pentru a-l renaşte dinlăuntrul lui, pentru a-l transforma în ceva cu totul nou, tot aşa cum El a transformat pîinea şi vinul în trupul şi sîngele Său. Şi încă. Pentru ca vechea competiţie în a face rău să o transforme într-o competiţie în a face […]

Calea cea strâmtă

Monday, April 14th, 2008

Sfântul Efrem Sirul, cuvânt despre nevoinţa călugărească ( din “Proloagele”, 17 februarie )        Să nu te temi a începe calea cea aspră, care ne duce în viaţa cea veşnică, ci numai să începi a umbla pe ea şi te vei afla mergând.

Sfântul Nicolae Velimirovici, episcopul Ohridei şi Jicei

Tuesday, March 11th, 2008

„Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie.” (Matei 10,34)

Sunday, October 28th, 2007

Sf. Nicolae Velimirovici, „Fierarului Kosta, despre înţelesul cuvintelor lui Hristos: «Nu am venit sa aduc pace, ci sabie»”        Oare un om atât de drept şi de milostiv sa nu ştie adâncul înţeles al acestor cuvinte ? Eu cred că ştii, şi cauţi doar o întărire. Celor drepţi şi milostivi Dumnezeu Însuşi le descoperă tainele prin […]