Archive for the 'Vieţile şi învăţătura sfinţilor' Category

Din învăţăturile Sf. Ignatie Briancianinov(II).Despre smerita cugetare

Monday, July 23rd, 2012

Măn. Sf. Alexandru Svirski, regiunea Sankt Petersburg, unde Sf. Ignatie Briancianinov s-a nevoit în perioada 1827 – 1829         Ucenicul: Lămureşte-mă prin nişte pilde; în ce chip se naşte smerenia din smerita cugetare, şi smerita cugetare din smerenie?         Stareţul: Am cunoscut în treacăt un monah care era supus neîncetat necazurilor de tot felul, prin care, precum […]

Din învăţăturile Sf. Ignatie Briancianinov(I).Despre credinţă, filozofie şi ştiinţele omeneşti

Saturday, June 16th, 2012

Sf. Ignatie Briancianinov “Cu ce voi mulţumi Făcătorului de bine? Poate numai afierosind Căutării Lui, slujirii Lui, toată viaţa mea pământeasca!” Ştiinţele omeneşti, descoperirile raţiunii omeneşti căzute, au devenit obiectul luării mele aminte: către ele năzuiam din toate puterile sufletului; vagile îndeletniciri şi simţiri religioase rămăseseră deoparte. Am petrecut aproape doi ani în îndeletniciri pământeşti: […]

Predică la Săptămâna Mare

Sunday, April 8th, 2012

Cina cea de Taină        Iată, am ajuns la sfârşitul Sfântului Post de patruzeci de zile; am isprăvit bogăţia postului şi, cu harul lui Dumnezeu, am ajuns la liman. Asta, însă, să nu ne facă să ne trândăvim, ci să ne sârguim şi să priveghem încă şi mai mult. Pentru că şi corăbierii, după ce au […]

Nestemate oratorice ale Sfântului Ioan Gură de Aur (III)

Sunday, August 21st, 2011

Sf. Ioan Gură de Aur, Basorelief Constantinopol sec. XI (expus la Muzeul Luvru)         La slujba de mai înainte şi la cea de dinaintea aceleia, am luat un text din Apostol şi am folosit întreaga predică explicând acel text. Mă voi strădui ca şi astăzi să vorbesc tot despre acel text. O fac înadins, spre folosul […]

Scrisoarea Sfântului Ioan Gură de Aur trimisă din exil către episcopul Chiriac, aflat şi el în exil (II)

Sunday, March 20th, 2011

Aducerea la Constantinopol a moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur “Mai de folos era ca soarele să-şi oprească razele lui decât să tacă gura lui Ioan”         Şi asta e o rânduială a Stăpânului, că i-a pus pe păcătoşi cu pedepsele lor fată în faţă cu drepţii cu răsplătile lor, ca să se vadă unii pe […]

Scrisoarea Sfântului Ioan Gură de Aur trimisă din exil către episcopul Chiriac, aflat şi el în exil (I)

Sunday, February 6th, 2011

Mâna dreaptă a Sf. Ioan Gură de Aur “Dacă vrea împărăteasa să mă surghiunească, surghiunească-mă! “Al Domnului este pământul şi plinirea lui“. Dacă vrea să mă fierăstruiască, fierăstruiască-mă! Isaia îmi este pildă. Dacă vrea să mă înece în mare, mi-aduc aminte de Iona. Dacă vrea să mă arunce în cuptor, am pe cei trei tineri […]

Sfântul şi filozofii

Saturday, January 8th, 2011

Sf. Serapion Sidonitul         Acest stareţ, râvnitor cu duhul şi cu adevărat sărac, după multe călătorii, a mers în Elada şi a petrecut în Atena trei zile. Acolo, neputând să capete de la cineva pâine, a flămânzit, fiindcă nimeni nu-i da nimic; iar să cumpere, nu avea cu ce, că, ascultând cuvântul lui Hristos, niciodată nu […]

Nestemate oratorice ale Sfântului Ioan Gură de Aur (II)

Sunday, November 7th, 2010

Potir – Mânăstirea Putna         Mă bucur când vă văd că alergaţi să ascultaţi dumnezeieştile cuvinte; este pentru mine aceasta cea mai mare dovadă a sporirii voastre celei după Dumnezeu. Că, după cum foamea este semn de sănătate trupească, tot aşa dragostea de cuvintele duhovniceşti este semn de sănătate sufletească. Mă bucur doar de ceea ce […]

Nestemate oratorice ale Sfântului Ioan Gură de Aur (I)

Sunday, October 10th, 2010

Sfântul Ioan Gură de Aur Hagia Sophia – Istanbul         Văd că arătaţi multă râvnă ca să săvârşiţi cele ce v-am spus mai înainte. Pentru aceea şi eu arunc neobosit seminţele învăţăturii, având bune nădejdi pentru osteneala mea. Că şi plugarul se osteneşte când aruncă seminţele; dar când vede că pământul rodeşte şi ogoarele sunt pline […]

Răspunsuri de aur ale Sfântului Vasile cel Mare

Sunday, August 29th, 2010

Sfântul Vasile cel Mare Biserica Sf. Sofia – Ohrid, Macedonia         La anul 372, însuşi împăratul Valens s-a dus personal în Cezareea Capadociei cu pretextul instaurării a doi prefecţi în posturi. Motivul adevărat era însă atragerea Sfântului Vasile la arianism…         Drept aceea, aduse cu sine pe Modutulus, prefectul pretorienilor şi pe episcopul Evripius, care era arian. […]